ساختار

واحد تحقیق و توسعه(R&D)

نوآوری ، خلاقیت و بهینه سازی در طرح ها و  ارائه راهکارهای اجرایی ، جستجو و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در مباحث جدید در این واحد دنبال می شود. نکته حائز اهمیت عضویت کلیه همکاران به فراخور تخصص و زمینه فعالیت در این واحد است.

 

 

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان

مشاهده تمام مشتریان