اخبار و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۶

12 اسفند 1396

  تقویم عناوین دوره های آموزشی سال 1396 شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس

 

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره ساعت

نوع دوره

تعداد شرکت کنندگان

مجری

نحوه اجرا

زمان اجرای دوره ها

شغلی

مدیریتی

عمومی

توجیهی بدو استخدام

بدو تصدی شغل

کارگری

مراکز آموزشی وزارت نیرو

سایر مراکز آموزشی مجاز

حضوری

غیر حضوری

مشاغل عمومی

مشاغل اختصاصی

1

ISO10006 Essential Training Course

16

 

*

*

 

 

 

 

12

 

*

*

 

26&27july,2017

2

ISO10004 Essential Training Course

16

 

*

 

 

 

 

 

6

 

*

*

 

16&17july,2017

3

ISO50001 Essential Training Course

16

 

*

 

*

 

 

 

6

 

*

*

 

23&24july,2017

4

ISO90001 Essential Training Course

24

*

*

 

*

 

 

 

25

 

*

*

 

10,11&13 july 2017

5

HSE-MS Essential& Documentation Training Course

24

 

*

 

*

 

 

 

25

 

*

*

 

8,9&10 july 2017

6

Introduction to Self-Assessment Methods in EFQM  Training Course

16

 

*

*

 

 

 

 

3

 

*

*

 

24&25 july 2017

7

 Assessor Training for EFQM  Training Course

16

 

*

*

 

 

 

 

3

 

*

*

 

15&16 july 2017

8

Formulation of the EFQM Decharation  Training Course

16

 

*

*

 

 

 

 

1

 

*

*

 

23&24july,2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

عضویت در خبرنامه