اخبار و اطلاعیه ها

سمینار آموزشی با موضوع ترانس قدرت

سمینار آموزشی با موضوع ترانس قدرت

12 اسفند 1396

سمینار آموزشی با موضوع :

ترانس قدرت

 

زمان برگزاری :

روز های 1-3 اسفند ماه1389 به مدت سه روز  ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس

با حضور مدیران مجریان شرکت برق و مدیران پروژه و کارشناسان شرکت

 

زیر نظر :

آقای مهندس مهدی معین تقوی

اقدام کننده :

آقای مهندس زارعیان

 

واحد آموزش

شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان