اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی با موضوع بررسی مشخصات فنی و محاسبات برقگیر

کارگاه آموزشی با موضوع بررسی مشخصات فنی و محاسبات برقگیر

12 اسفند 1396

کارگاه آموزشی با موضوع :

بررسی مشخصات فنی و محاسبات برقگیر

 

روز پنج شنبه 8بهمن ماه زمان برگزاری :

روز پنج شنبه 1بهمن ماه 1394 ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس

شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV   و فنی  و دانشجویان

 

زیر نظر:

آقای مهندس مهدی معین تقوی

اقدام کننده :

آقای مهندس رمضان زاده

واحد آموزش

شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان