اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی با موضوع بررسی شینه بندی و آرایش تک خطی در پست های فشارقوی

کارگاه آموزشی با موضوع بررسی شینه بندی و آرایش تک خطی در پست های فشارقوی

12 اسفند 1396

کارگاه آموزشی با موضوع :

بررسی شینه بندی و آرایش تک خطی در پست های فشارقوی

 

روز پنج شنبه 24 دی زمان برگزاری :

روز پنج شنبه 1بهمن ماه 1394 ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس

حضور مدیران پروژه و کارشناسان در این کارگاه اجباری می باشد.

 

زیر نظر :

آقای مهندس مهدی معین تقوی

اقدام کننده :

آقای مهندس رضازاده

واحد آموزش

شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان