اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با پست های فشار قوی

کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با پست های فشار قوی

12 اسفند 1396

کارگاه آموزشی با موضوع :

آشنایی با پست های فشار قوی

 

زمان برگزاری :

روزهای 11-8  دی ماه 1389 به مدت سه روز  از ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس

شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV   و فنی و دانشجویان

زیر نظر :

آقای مهندس مهدی معین تقوی

اقدام کننده :

آقای مهندس زارعیان و خانم مهندس صدرآبادی

 

واحد آموزش

شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان