آفرینه طوس

اخبار و اطلاعیه ها

[آرشیو]
سمینار آموزشی با موضوع : کلید قدرت حضور مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و lv در این کارگاه اجباری می باشد. زمان : 9-11 آذر ماه 1393 ساعت 8-14 زیر نظر : مهندس مهدی معین تقوی اقدام کننده : آقای مهندس صمدی
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : شینه بندی و آرایش تک خطی در سالن جلسات گروه پست برگزار می گردد. شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی و دانشجویان زمان : 22-25 خرداد ماه 1393 زیر نظر : مهندس مهدی معین تقوی اقدام کننده : آقای مهندس زارعیان
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : سیستم های کنترل در سالن جلسات شرکت برگزار می گردد. از علاقمندان به شرکت در بحث طراحی های پست دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابند. شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی و دانشجویان
ادامه خبر ...
سمینار آموزشی با موضوع : سیستم حفاظت با حضور نمایندگان کارفرما و مشاور و مدیران و کارشناسان شرکت زمان : 10-12 مهرماه 1392 از ساعت 8-14 زیر نظر: مهدی معین تقوی اقدام کننده : آقای مهندس صمدی
ادامه خبر ...
سمینار آموزشی با موضوع : رله دیستانس شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی و دانشجویان زمان : 7-9 اردیبهشت ماه 1391 از ساعت 14-8 زیر نظر : مهدی معین تقوی اقدام کننده : مهندس معصومی
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : رله و حفاظت دیفرانسیل در سالن جلسات گروه پست برگزار می گردد. از علاقمندان به شرکت در بحث طراحی های پست دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابند. حضور مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و LV در این کارگاه اجباری می باشد.
ادامه خبر ...