معرفی مدیران

مهندس وحید معین تقوی

مهندس وحید معین تقوی

عضو هیات مدیره

 

مدرک تحصیلی

رشته

دانش آموخته  

لیسانس

مهندسی برق

دانشگاه آزاد

 

 • کارشناس گروه فشار قوی از سال 1385 – 1387
 • کارشناس گروه فشار ضعیف از سال 1388- 1389
 • سرپرست بخش کنترل حفاظت از سال 1389-1390
 • مدیر پروژه پستهای انتقال نیرو و خطوط انتقال نیرو از سال 1391 – 1395
 • معاون اجرایی از سال 1395-
 • سرپرست معاونت تحقیق و توسعه از سال 1395-

عضویت ها:

 • عضویت در انجمن ها و تشکل ها ی داخلی و خارجی مرتبط با صنعت از جمله سیگره (شورای جهانی شبکه های فشارقوی)
 • ریاست کمیته تحقیق و توسعه ، عضو کمیته های بهره برداری، تحقیق و توسعه ، نظام پیشنهادات ،  و دبیر شورای معاونین و مشاورین شرکت 
 • ریاست کارگروه کنترل پروژه، کارگروه HV ,LV ،، ایمنی و بهداشت حرفه ای و عضو کارگروه رفاه

فعالیت های علمی :

 • مبدع و مخترع پست برق مدولار ( که در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است)
 • مبدع و مخترع بست کابل فشار قوی (که در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است)
 • گذراندن دوره های آموزشی مدیریت/دوره های تخصصی/ایمنی / کنترل پروژه /کامپیوتر/ایزو /EFQM  
 • ارائه دهنده سمینارهای داخلی و سرپرست کارگاههای آموزشی پست ها و خطوط انتقال نیرو

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان