معرفی مدیران

مهندس مصطفی معین تقوی

مهندس مصطفی معین تقوی

عضو هیات مدیره

 

مدرک تحصیلی

رشته

دانش آموخته  

لیسانس

مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 • کارشناس عمران اداره جهاد سازندگي سيستان و بلوچستان – از سال 1367-1369
 • مجري طرح در زمينه هاي عمراني و آب بانک رفاه استان خراسان از 1369-1370
 • مجری ساختمان شرکت پارس کنسولت از سال 1370 1370
 • مسئول پروژه سازمان توسعه راههای ایران از سال 1371-1371
 • معاونت کارگاه شرکت مشانیر از سال 1372-1373
 • سرپرست کارگاه توانیر از سال 1374-1374
 • مدیر امور ساختمان شركت منيران از سال 1374 – 1385
 • مدير گروه ساختمان شركت آفرينه طوس از سال 1386-1395
 • مشاور فنی مدیریت عامل از سال 1386

عضویت ها:

 • عضوکمیته های بهره برداری، تحقیق و توسعه ، نظام پیشنهادات و عضو شورای معاونین و مشاورین شرکت
 • عضو کارگروه ساختمان، کارگروه ایمنی و بهداشت

فعالیت های علمی :

 • گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و فنی /ایمنی / ایزو و …
 • ارائه دهنده سمینارهای داخلی و سرپرست کارگاههای آموزشی ساختمان

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان