معرفی مدیران

مهندس محمدرضا معین تقوی

مهندس محمدرضا معین تقوی

عضو هیات مدیره

 

مدرک تحصیلی

رشته

دانش آموخته  

لیسانس

مهندسی مواد متالوژی

دانشگاه تبریز

فوق لیسانس

مهندسی مواد متالوژی

دانشگاه فردوسی

دانشجوی کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

 

 

 • مدیر پروژه های خطوط انتقال نیرو از سال 1385-1388
 • مدیر امور بازرگانی از سال 1388-1395
 • معاون بازریابی و بازرگانی از سال 1395 –
 • قائم مقام شرکت از سال 1395 –

عضویت ها:

 • عضویت در انجمن ها و تشکل ها ی داخلی و خارجی مرتبط با صنعت از جمله سیگره (شورای جهانی شبکه های فشارقوی)
 • عضو هیات مدیره سندیکای صنعت  برق ایران (شاخه خراسان رضوی)
 • ریاست کمیته های مدیریت دانش ، مناقصات و قراردادها و عضو کمیته های بهره برداری، کمیته تحقیق و توسعه ، سیستم تضمین کیفیت ، نظام پیشنهادات ، تحقیق و توسعه و عضو شورای معاونین و مشاورین شرکت
 • ریاست کارگروه بازرگانی ، بازاریابی ، رفاه ، درمان

 

فعالیت های علمی :

 • مبدع و مخترع پست برق مدولار ( که در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است)
 • مبدع و مخترع بست کابل فشار قوی (که در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است)
 • گذراندن دوره های آموزشی مدیریت و بازرگانی/ تخصصی و فنی / ایمنی / کنترل پروژه /کامپیوتر/ ایزو /EFQM  و …
 • مدعو همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود در محیط کسب و کار و کارگاههای جانبی همایش
 • مدعو سمینار تجارت الکترونیک، رقابت ، بهره وری و توسعه بازار و کارگاههای جانبی همایش
 • مدعو سمینار فرصتهای بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین  و کارگاههای جانبی همایش
 • ارائه دهنده سمینارهای داخلی و سرپرست کارگاههای آموزشی مدیریت / بازرگانی /بازاریابی / مدیریت دانش

ارائه مقاله :

 • ارائه و پذیرش مقاله با عنوان : بست پلیمری کابل فشار قوی .- سمنان : بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق-30 و31 فروردین 1396
 • انتظار ما از اتاق بر اساس اصل 44 قانون اساسی کاهش تصدی های دولتی و افزایش اختیارات تشکل ها است.

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان