پروژه های استان

1. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : حد فاصل ایرانشهر و مچکور

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. خرید تجهیزات مورد نیاز سیستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : سیستان و بلوچستان

خرید تجهیزات مورد نیاز سیستان تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. خرید 20 دستگاه بانک خازنی 20 کیلو ولت برق سیستان

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

محل پروژه : سیستان و بلوچستان

خرید 20 دستگاه بانک خازنی 20 کیلو ولت برق سیستان در حال اجرا مشاهده پروژه

4. افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : نیک شهر

افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر تحویل قطعی مشاهده پروژه

5. نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کيلوولت سوران سراوان (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : سراوان

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی سوران سراوان تحویل قطعی مشاهده پروژه

7. طراحی و تأمین تجهیزات 3 فیدر 230 کیلوولت و 6 فیدر 63 کیلوولت برق سیستان و بلوچستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

طراحی و تأمین تجهیزات برق سیستان و بلوچستان تحویل قطعی مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه