آفرینه طوس

با توجه به سیاست های شرکت های برق منطقه ای مبنی بر ارتقاء سیستم کنترل و حفاظت پستها از حالت CONVENTIONAL (معمولی)، اجرا و پیاده سازی سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور در کلیه پستهای احداث شده خصوصاً پستهای قرار گرفته در رینگ شبکه در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در صورت اجرای طرح فوق، امکان انتقال اطلاعات پست با پستهای بالا دست و با مرکز دیسپاچینگ منطقه فراهم می آید. همچنین با توجه به صرفه مالی – زمانی و به جهت اهمیت بارهای متصله به پستها و جلوگیری از ریسک خاموشی های ناخواسته و احتمال وقفه در سیستم کنترل و حفاظت پست در حالت CONVENTIONAL (معمولی)، اجرای پروژه های ذیل به صورت کاملاً UNMMANNED (بدون اپراتور) صورت پذیرفته است.

1. احداث نیروگاه بادی نشتیفان خواف

مشاور : -

کار فرما : -

محل پروژه : خواف

احداث نیروگاه بادی نشتیفان خواف در حال اجرا مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان