آفرینه طوس

گروه پست متشکل از سه بخش مدیریت و کنترل پروژه، طراحی مهندسی فشار قوی، فشار ضعیف و ساختمان و مدیریت اجرایی می باشد. این گروه با بهره گیری از نیروهای توانمند و با تجربه و برخورداری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به روز، کلیه نیازهای پروژه های شرکت را تامین می نماید. همچنین با توجه به رویکرد سالهای اخیر کارفرمایان مبنی بر ارتقاء سیستم کنترل و حفاظت پستها به سمت اتوماسیون و اجرا و پیاده سازی سیستم مانتیورینگ و کنترل از راه دور در کلیه پستها خصوصاً پستهایی که در رینگ شبکه قرار گرفته اند (با توجه به صرفه مالی – زمانی و به جهت اهمیت بارهای متصله به پست ها و جلوگیری از ریسک خاموشی های ناخواسته) این مهم در دستور کار شرکت قرار گرفت و اولین پستهای کانونشنال بدون اپراتور (UNMMAND) در شرکت برق منطقه ای خراسان توسط این شرکت احداث و راه اندازی گردید. در خصوص بخش مدیریت اجرایی این گروه علاوه بر انجام کلیه خدمات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی برقی، عملیات تعمیر و نگهداری، بهره برداری و اپراتوری پستهای فشار قوی و پست های توزیع شبکه ریلی را نیز در دست انجام دارد. لذا با توجه به توانمندیهای اشاره شده بیشتر پروژه های انجام شده به صورت EPC می باشد.

مشاهده سوابق اجرایی

1. احداث پست 400/132 کیلوولت زکریا

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

2. دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین

مشاور : شرکت مهندسی مشاور آناکو

کار فرما : شرکت آب منطقه ایی اردبیل

محل پروژه : پارس آباد

دو دستگاه پست 132/20 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین در حال اجرا مشاهده پروژه

3. توسعه پست 400 کیلوولت تربت جام

مشاور : شرکت مهندسی مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ایی خراسان

محل پروژه : تربت جام

در حال اجرا مشاهده پروژه

4. تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : میناب

تکمیل پست 20/63 کیلو ولت هشتبندی تحویل موقت مشاهده پروژه

5. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت بوستانو و یک فیدر 63 کیلو ولت در پست نیروگاه بندرعباس (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندر عباس

تحویل قطعی مشاهده پروژه

6. طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : اسفراین

طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک تحویل قطعی مشاهده پروژه

7. افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : نیک شهر

افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلو ولت نیکشهر تحویل قطعی مشاهده پروژه

8. نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

نصب و راه اندازی راکتور 230 کیلوولت زاهدان تحویل قطعی مشاهده پروژه

9. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 1 فيدر خط 230 کيلوولت در پست تقي ديزج (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان

محل پروژه : آذربایجان

نصب، تست و راه اندازی توسعه 1 فيدر خط 230 کيلوولت در پست تقي ديزج تحویل قطعی مشاهده پروژه

10. اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه يك فيدر خط 132 كيلو ولت در پست 132/400 کیلوولت قائنات (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور ثامن نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : قائن

توسعه يك فيدر خط 132 كيلو ولت در پست 132/400 کیلوولت قائنات تحویل قطعی مشاهده پروژه

11. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کيلوولت سوران سراوان (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : سراوان

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی سوران سراوان تحویل قطعی مشاهده پروژه

12. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 2 بی خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت چشمه‌سفید و پست 20/63 کیلو ولت ماهیدشت (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای غرب

محل پروژه : کرمانشاه

پست 63/230 کیلوولت چشمه‌سفید و پست 20/63 کیلو ولت ماهیدشت تحویل قطعی مشاهده پروژه

13. طراحی و تأمین تجهیزات 3 فیدر 230 کیلوولت و 6 فیدر 63 کیلوولت برق سیستان و بلوچستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : زاهدان

طراحی و تأمین تجهیزات برق سیستان و بلوچستان تحویل قطعی مشاهده پروژه

14. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 4 فیدر خط و باس کوپلر 132 کیلو ولت در پست 20/132 کیلوولت خیرآباد (conventional)

مشاور : شرکت برق منطقه ای خراسان

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خیرآباد

تحویل قطعی مشاهده پروژه

15. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 20/132 کیلوولت خواف (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خواف

نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 20/132 کیلوولت خواف تحویل قطعی مشاهده پروژه

16. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت فولاد غرب آسیا (conventional)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت فن گستر پارس

محل پروژه : قم

نصب، تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت فولاد غرب آسیا تحویل موقت مشاهده پروژه

17. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سنگرد (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سبزوار

نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سنگرد تحویل قطعی مشاهده پروژه

18. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سبزوار 2 (DCS)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : سبزوار

نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت سبزوار تحویل قطعی مشاهده پروژه

19. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت قشم (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : قشم

توسعه 6 فیدر خط 63 کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت قشم تحویل قطعی مشاهده پروژه

20. طراحی و تأمین تجهیزات پست های 33/132 کیلوولت شمال شرق و چمران (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

محل پروژه : اهواز

طراحی و تأمین تجهیزات پست های 33/132 کیلوولت شمال شرق و چمران در حال اجرا مشاهده پروژه

21. طراحی و تأمین تجهیزات پست 33/132 کیلوولت چرام (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خوزستان

محل پروژه : اهواز

طراحی و تأمین تجهیزات پست 33/132 کیلوولت چرام در حال اجرا مشاهده پروژه

22. طراحی و تأمین تجهیزات پست 20/63 کیلوولت خلیج فارس (DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندرعباس

طراحی و تأمین تجهیزات پست 20/63 کیلوولت خلیج فارس در حال اجرا مشاهده پروژه

23. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شیرین دره و خط انتقال مربوطه (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

راه اندازی پست 20/132 کیلوولت شیرین دره تحویل موقت مشاهده پروژه

24. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست 6/6&20/132 کیلوولت کارخانه ذوب مس خاتون آباد (conventional) (20kv: DCS)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت صنایع ملی مس ایران

محل پروژه : خاتون آباد

در حال اجرا مشاهده پروژه

25. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه دو بی خط در پست 6.6/132 کیلوولت آبرسانی خاتون آباد (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور موننکو

کار فرما : شرکت صنایع ملی مس ایران

محل پروژه : خاتون آباد

توسعه دو بی خط در پست 6.6/132 کیلوولت آبرسانی خاتون آباد در حال اجرا مشاهده پروژه

1. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب و تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت دماوند (کشتی سازی) (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور اوج پژوهش صنعت

کار فرما : شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محل پروژه : بندرعباس

تحویل موقت مشاهده پروژه

2. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت بیرجند (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور مشانیر

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : بیرجند

تحویل موقت مشاهده پروژه

3. طراحی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانیف نصب و تست و راه اندازی پست 20/63 کیلو ولت درخت سبز (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

کار فرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محل پروژه : بندرعباس

در حال اجرا مشاهده پروژه

1. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلوولت GIS سجاد (unmanned)

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

1. طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : حد فاصل ایرانشهر و مچکور

طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کيلوولت مچکور جکيگور تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت ناظریه (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت ناظریه در حال اجرا مشاهده پروژه

3. طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، تست و راه اندازی پست 20/132 کیلو ولت مدولار رجایی (conventional)

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : مشهد

در حال اجرا مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان