آفرینه طوس

با توجه به حضور شرکت آفرینه طوس در اجرای پروژه های صنایع و کارفرمایان غیر برقی، موضوع تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برقی یکی از دغدغه های این کارفرمایان می باشد، شرکت آفرینه طوس در موارد متعددی این قبیل خدمات پشتیبانی را برای کارفرمایان انجام داده و یا در دست انجام دارد. همچنین در مواردی مانند پروژه های تعمیر و نگهداری سیستم های برقی قطار شهری این شرکت در مناقصات مربوطه شرکت و بعضاً نسبت به جذب پروژه اقدام نموده است که از آن جمله می توان به پروژه بهره برداری و تعمیر و نگهداری امور برق خط یک قطار شهری مشهد اشاره نمود.

1. عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری و اپراتوری 43 پست و شبکه بالاسری خط یک قطار شهری مشهد

مشاور : امور مدیریت شبکه پست ها

کار فرما : امور بهره برداری قطار شهری مشهد

محل پروژه : مشهد

عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری و اپراتوری 43 پست و شبکه بالاسری خط یک قطار شهری مشهد در حال اجرا مشاهده پروژه

2. عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری پست 132 کیلوولت شیرین دره و خطوط 20 کیلوولت

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محل پروژه : بجنورد

عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری پست 132 کیلوولت شیرین دره و خطوط 20 کیلوولت در حال اجرا مشاهده پروژه

3. عملیات اپراتوری و بهره برداری پست 20/63 کیلوولت دماوند (کشتی سازی)

مشاور : -

کار فرما : شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محل پروژه : بندرعباس

عملیات اپراتوری و بهره برداری پست 20/63 کیلوولت دماوند (کشتی سازی) در حال اجرا مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان