آفرینه طوس

بسیاری از پروژه های پست و خط انجام شده توسط این شرکت به صورت EPC می باشد به طوری که پس از انجام مراحل طراحی، تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی بخش ساختمانی، این شرکت عهده دار انجام نصب تجهیزات برقی و تست و راه اندازی کامل کلیه تجهیزات بخش فشار قوی، فشار ضعیف، رله های حفاظتی و مدارات کنترلی و حفاظتی نیز می باشد که برخی از پروژه های انجام شده به شرح زیر می باشند.

1. تأمین کالا و نصب خط برق فشار قوی و ضعیف جهت برق رسانی به پروژه خانه سازی نفت مناطق مرکزی سرخس( به صورت PC)

مشاور : -

کار فرما : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

محل پروژه : سرخس

تأمین کالا و نصب خط برق فشار قوی و ضعیف جهت برق رسانی به پروژه خانه سازی نفت مناطق مرکزی سرخس در حال اجرا مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان