آفرینه طوس

این معاونت با رویکرد ارائه راهکارهای بهینه از منظر اجرایی ، مهندسی و اقتصادی تامین نیازها و رضایت کارفرمایان را در سرلوحه وظایف خود قرار داده است ، ارائه خدمات مشاوره تخصصی، راهکارهای کارشناسی و تحلیل های فنی و اقتصادی به کارفرمایان ، حضور فعال در مناقصات و رقابت سالم ، برآورد احجام مواد و تجهیزات مورد نیاز مناقصه و بهره گیری از تیم های مهندسی و بازرگانی در تهیه پیشنهادات فنی و مالی مورد قبول کارفرمایان و مشاوران از جمله فعالیت های این معاونت است . همچنین این معاونت با داشتن بانک اطلاعاتی وسیعی از تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات داخلی و خارجی نیازهای شرکت و برخی از شرکت های همکار را مرتفع می سازد.

1. خرید کامپیوتر صنعتی

مشاور : -

کار فرما : وزارت نیرو

محل پروژه : تهران

خرید کامپیوتر صنعتی تحویل قطعی مشاهده پروژه

2. خرید تجهیزات مورد نیاز سیستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور توس اشتات

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان

محل پروژه : سیستان و بلوچستان

خرید تجهیزات مورد نیاز سیستان تحویل قطعی مشاهده پروژه

3. تامین 350 دستگاه برقگیر 20 کیلوولت

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خراسان رضوی

تامین 350 دستگاه برقگیر 20 کیلوولت تحویل قطعی مشاهده پروژه

4. خرید 55 دستگاه برقگیر 132 کیلوولت و شمارنده

مشاور : شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خراسان رضوی

خرید 55 دستگاه برقگیر 132 کیلوولت و شمارنده تحویل قطعی مشاهده پروژه

5. خرید تجهیزات کنترلی تابلوهای کنترل

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خراسان رضوی

خرید تجهیزات کنترلی تابلوهای کنترل در حال اجرا مشاهده پروژه

6. خرید 6 دستگاه رله دیستانس

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای فارس

محل پروژه : فارس

خرید 6 دستگاه رله دیستانس تحویل موقت مشاهده پروژه

7. خرید 12 دستگاه رله

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خراسان رضوی

خرید 12 دستگاه رله در حال اجرا مشاهده پروژه

8. خرید 10 دستگاه رله دیفرانسیل و 15 دستگاه رله دیستانس

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای فارس

محل پروژه : فارس

خرید 10 دستگاه رله دیفرانسیل و 15 دستگاه رله دیستانس تحویل موقت مشاهده پروژه

9. خرید 13 دستگاه رله جریانی فیدرهای 20 کیلو ولت برای پستهای اتوماسیون

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

محل پروژه : خراسان رضوی

خرید 13 دستگاه رله جریانی فیدرهای 20 کیلو ولت برای پستهای اتوماسیون در حال اجرا مشاهده پروژه

10. خرید 16 قلم قطعات یدکی HSCB-GERAPID مارک AEG آلمان

مشاور : -

کار فرما : شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه

محل پروژه : مشهد

خرید 16 قلم قطعات یدکی HSCB-GERAPID مارک AEG آلمان در حال اجرا مشاهده پروژه

11. خرید 20 دستگاه بانک خازنی 20 کیلو ولت برق سیستان

مشاور : -

کار فرما : شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

محل پروژه : سیستان و بلوچستان

خرید 20 دستگاه بانک خازنی 20 کیلو ولت برق سیستان در حال اجرا مشاهده پروژه

عضویت در خبرنامه