آفرینه طوس

تازه های انتشارات

[آرشیو]
آرش کردی در پرونده صنعت برق در پساتحریم:
من معتقدم بخش خصوصی صنعت برق ایران قادر است در بیش از 90 درصد زمینه ها با شرکت های خارجی رقابت کند. چرا که ما قابلیت های قابل توجهی در این صنعت داریم و همین قابلیت ها صنعت برق کشور را در طول سال های تحریم و رکود و علیرغم بحران نقدینگی، سرپا نگه داشت.
ادامه خبر ...
عملکرد وزارت نیرو در قيمت گذاری برق(تعرفه) مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی را دارای مشكلات فراوان است. برای نمونه، وزارت نيرو هنوز راهكاری برای تعامل سازنده با توليدکنندگان فلزات و ایجاد یک تعرفه مناسب در این بخش حوزه صنعت نيافته و در زمينه وصول مطالبات خود از این قبيل مصرف کننده ها ناکام بوده است.
ادامه خبر ...