آفرینه طوس

آموزش

[آرشیو]
سمینار آموزشی با موضوع : کلید قدرت حضور مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و lv در این کارگاه اجباری می باشد. زمان : 9-11 آذر ماه 1393 ساعت 8-14 زیر نظر : مهندس مهدی معین تقوی اقدام کننده : آقای مهندس صمدی
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : شینه بندی و آرایش تک خطی در سالن جلسات گروه پست برگزار می گردد. شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی و دانشجویان زمان : 22-25 خرداد ماه 1393 زیر نظر : مهندس مهدی معین تقوی اقدام کننده : آقای مهندس زارعیان
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : سیستم های کنترل در سالن جلسات شرکت برگزار می گردد. از علاقمندان به شرکت در بحث طراحی های پست دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابند. شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی و دانشجویان
ادامه خبر ...
سمینار آموزشی با موضوع : سیستم حفاظت با حضور نمایندگان کارفرما و مشاور و مدیران و کارشناسان شرکت زمان : 10-12 مهرماه 1392 از ساعت 8-14 زیر نظر: مهدی معین تقوی اقدام کننده : آقای مهندس صمدی
ادامه خبر ...
سمینار آموزشی با موضوع : رله دیستانس شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی و دانشجویان زمان : 7-9 اردیبهشت ماه 1391 از ساعت 14-8 زیر نظر : مهدی معین تقوی اقدام کننده : مهندس معصومی
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : رله و حفاظت دیفرانسیل در سالن جلسات گروه پست برگزار می گردد. از علاقمندان به شرکت در بحث طراحی های پست دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابند. حضور مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و LV در این کارگاه اجباری می باشد.
ادامه خبر ...
به اطلاع همکاران عزیز می رساند کارگاه آموزشی هفتگی با موضوع : حفاظت مکانیکی ترانس قدرت در سالن جلسات گروه پست برگزار می گردد. از علاقمندان به شرکت در بحث طراحی های پست دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابند.
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : تله موج در سالن جلسات گروه پست برگزار می گردد. از علاقمندان به شرکت در بحث طراحی های پست دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابند.
ادامه خبر ...
سمینار آموزشی با موضوع : ترانس قدرت زمان برگزاری : روز های 1-3 اسفند ماه1389 به مدت سه روز ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس با حضور مدیران مجریان شرکت برق و مدیران پروژه و کارشناسان شرکت زیر نظر : آقای مهندس مهدی معین تقوی
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : بررسی مشخصات فنی و محاسبات برقگیر روز پنج شنبه 8بهمن ماه زمان برگزاری : روز پنج شنبه 1بهمن ماه 1394 ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی و دانشجویان زیر نظر: آقای مهندس مهدی معین تقوی
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : بررسی شینه بندی و آرایش تک خطی در پست های فشارقوی روز پنج شنبه 24 دی زمان برگزاری : روز پنج شنبه 1بهمن ماه 1394 ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس حضور مدیران پروژه و کارشناسان در این کارگاه اجباری می باشد.
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : اصول آرایش فیزیکی تجهیزات در پست زمان برگزاری : روز پنج شنبه 1بهمن ماه 1394 ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی یر نظر آقای مهندس مهدی معین تقوی
ادامه خبر ...
کارگاه آموزشی با موضوع : آشنایی با پست های فشار قوی زمان برگزاری : روزهای 11-8 دی ماه 1389 به مدت سه روز از ساعت14-8 در سالن جلسات شرکت آفرینه طوس شرکت کنندگان مدیران پروژه و کارشناسان گروه HV و فنی و دانشجویان زیر نظر : آقای مهندس مهدی معین تقوی


ادامه خبر ...

برخی از مشتریان و شرکت های همطراز

مشاهده تمام مشتریان